EVENT TIMELINE

09.00 AM, 24/04/2016

Photography for Beginners

04.30 PM, 23/04/2016

Startup x U.S Entrepreneurs Meetup

08.00 AM, 11/04/2016

Exhibition "The Street Dreams"

07.00 PM, 10/04/2016

Máy ảnh FujiFilm - Những điều chưa từng tiết lộ

02.30 PM, 13/03/2016

World Development Report 2016: Digital Dividends

08.00 AM, 08/03/2016

Exhibition "Hoa Dat Viet"

02.00 PM, 27/02/2016

Growth Hacking Workshop - How to get your first 10,000 users

06.30 PM, 25/02/2016

Growth Hacking 101 - Introduction to the Scientific Approach to Growth

TRIỂN LÃM HIMALAYA

Theo quy luật thông thường, mỗi mùa mưa (năm ít mưa) sẽ có 1 - 2 trận mưa lớn; những năm mưa nhiều do ảnh hưởng của hiện tượng La Nina sẽ có khoảng 5 - 7 trận mưa lớn (là những trận mưa có lượng mưa từ 50 - 100 mm trong vòng 24 giờ) Theo quy luật thông thường, mỗi mùa mưa (năm ít mưa) sẽ có 1 - 2 trận mưa lớn; những năm mưa nhiều do ảnh hưởng của hiện tượng La Nina sẽ có khoảng 5 - 7 trận mưa lớn (là những trận mưa có lượng mưa từ 50 - 100 mm trong vòng 24 giờ)

Chi tiết sự kiện